ขอบคุณในความอนุเคราะห์

เนื่องด้วยตัวผมเองได้ทำงานโดยที่ไม่มีการสนับสนุนจากหน่วยงานใด
ในด้านของงบประมาณ
แต่มีผู้ที่มองเห็นการทำงานของผมว่ามีประโยชน์ต่อสังคม
จึงได้ สนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ
มาทาง
บัญชี นาง ธิดา สมิตสุวรรณ
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาย่อย เดอะมอลล์3 รามคำแหง
สมุดบัญชี เงินฝากสะสมทรัพย์
เลขที่บัญชี 009-0-26351-8 (เป็นบัญชีของคุณแม่ผมเองครับ)
ผมขอขอบคุณมากนะครับที่ ช่วยเหลือผมให้สามารถ
ทำงานได้อย่างสะดวก เงินที่สนับสนุนมานี้
ผมจะใช้อย่างมีประโยชน์อย่างที่สุด
ท่านใดที่โอนเงินมาช่วยสนับสนุน ช่วยกรุณาโทร.มาแจ้งให้ทราบด้วยครับ
ที่หมายเลข 082-6526598 ครับ
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ